Tel: 046 / 519 89 00    Fax: 046 / 519 89 03    E-mail: aluplast@aluplast.sk
Kontakty | Obchodné zastúpenia

Zoznam obchodných zastúpení

Obchodné zastúpenia v SR, DE, A, CH

Hľadáme obchodné zastúpenia v SR i ČR

Staňte sa našim obchodným partnerom

Banská Bystrica

Názov: 3Eko, s.r.o.
Adresa: námestie SNP 7
Mobil: 0940 433 356
Telefón: ----------
Fax: ----------
E-mail: 3eko@3eko.sk
Web: http://www.3eko.sk

Bratislava

Názov: ALUOKNO s.r.o.
Adresa: Budova TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava
Mobil: 0911 877 881, 0911 877 882
Telefón: -----------
Fax: -----------
E-mail: bartos@aluokno.sk
Web: http://www.aluokno.sk
Názov: BOLID s.r.o., Ing. Miloš Lichtner
Adresa: Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
Mobil: 0905 612 796
Telefón: 02 / 2070 7665
Fax: 02 / 2070 7665
E-mail: bolid.ltd@gmail.com
Web: http://www.aluplast.sk
Názov: Plachý Mário - MPV+
Adresa: Česká 3, 831 03 Bratislava 3
Mobil: 0915 148 349
Telefón:
Fax: plachy.mpv@gmail.com
E-mail: Servis@MPV-Plachy.eu
Web: http://www.aluplast.sk
Názov: R1 Faktor, s.r.o.
Adresa: Areál R1 Centrum, Rožňavská č.1, 831 04 Bratislava
Mobil: 0905 728 428
Telefón: 02 / 443 712 01
Fax: 02 / 443 712 01
E-mail: r1faktor@mail.telekom.sk
Web: www.r1faktor.sk

Budmerice

Názov: ZUPEKO - Zuzana Koníková
Adresa: 900 86 Budmerice 836
Mobil: 0918 647 857
Telefón: ----------
Fax: ----------
E-mail: zupeko@zupeko.sk
Web: http://www.zupeko.sk

Košice

Názov: MACTE, s.r.o.
Adresa: Rastislavova 91, 040 11 Košice
Mobil: 0918 119 577
Telefón: 055 / 671 39 59
Fax: -----------
E-mail: macte.ke@gmail.com
Web: http://www.macte.sk

Lučenec

Názov: EKOSTAVMONT s.r.o., Peter Líška
Adresa: Petöfiho 8, 984 01 Lučenec
Mobil: 0905 501 497
Telefón: ----------
Fax: ----------
E-mail: liskape@mail.t-com.sk
Web: http://www.aluplast.sk

Nitra

Názov: ALPLAST design s.r.o.
Adresa: Zlatomoravecká cesta 5, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 745 702
Telefón: 037 / 65 83 010
Fax: 037 / 65 83 012
E-mail: nitra@alplast.sk
Web: http://www.alplast.sk

Nová Baňa

Názov: ALUOKNO s.r.o.
Adresa: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
Mobil: 0903 491 706
Telefón: ----------
Fax: ----------
E-mail: nb@aluplastzh.sk
Web: http://www.aluokno.sk

Nová Dubnica

Názov: ALUVI, s.r.o.
Adresa: Ul.SNP 844/36, 018 51 Nová Dubnica
Mobil: 0908 147 991, 0949 327 077
Telefón: 042-426 00 09
Fax: 042-426 00 09
E-mail: aluvi@aluvi.sk
Web: http://www.aluvi.sk/

Prievidza

Názov: ALUPLAST s.r.o. - centrála Prievidza
Adresa: Moštenická 8, 971 01 Prievidza
Mobil:
Telefón: 046 / 519 89 00
Fax: 046 / 519 89 03
E-mail: aluplast@aluplast.sk
Web: http://www.aluplast.sk/
Názov: OZ-PD, Miroslav Čižniar, Jozef Ďuriš
Adresa: Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, areál ČS LUKOIL
Mobil: 0918 610 442, 0915 888 475
Telefón: 046 / 543 23 23
Fax: 046 / 543 23 23
E-mail: oz-pd@stonline.sk
Web: http://www.aluplast.sk

Trnava

Názov: Ventani s.r.o., Dušan Vician
Adresa: Bulharská 42, 917 00 Trnava
Mobil: 0905 139 025
Telefón: 033 / 53 54 245
Fax: 033 / 53 54 243
E-mail: okna@ventani.sk
Web: http://www.ventani.sk

Žiar nad Hronom

Názov: ALUOKNO s.r.o.
Adresa: ul.SNP 34, 965 01 Žiar nad Hronom /vedľa večierky/
Mobil: 0903 283 106
Telefón: 045 / 672 70 99
Fax: -------------
E-mail: info@aluokno.sk, imrich@aluokno.sk
Web: http://www.aluokno.sk
Názov: TERMOARCH, s.r.o.
Adresa: Nám.Matice slovenskej 4, 965 01 Žiar nad Hronom
Mobil: 0903 283 105
Telefón: -----------
Fax: -----------
E-mail: termoarch@termoarch.sk
Web: www.aluplast.sk

Žilina

Názov: ALUVI s.r.o.
Adresa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Mobil: 0908 612 140
Telefón: -----------------
Fax: -----------------
E-mail: aluvi@aluvi.sk
Web: http://www.aluvi.sk/