Tel: 046 / 519 89 00    Fax: 046 / 519 89 03    E-mail: aluplast@aluplast.sk
O firme | Základné údaje

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Aluplast s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v OR: 15.01.1993
IČO: 31578161
IČ DPH: SK 2020467306
Základné imanie: 33333 €
Sídlo: Moštenická 8, 971 01 Prievidza
Výrobné priestory: Moštenica,
novopostavená hala pre hliníkovú výrobu 1000 m2,
novopostavená hala pre plastovú výrobu 1600 m2

Certifikácia

Výrobky sú pred uvedením na trh systémovým dodávateľom (fa.Schüco) skúšané, testované a certifikované v IFT Rosenheim. Na základe týchto skúšobných protokolov (počiatočných skúšok), zhody s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a normy STN EN 14351-1, vyhlasujeme zhodu CE na tieto výrobky: