Tel: 046 / 519 89 00    Fax: 046 / 519 89 03    E-mail: aluplast@aluplast.sk
Údržba | Záruka, reklamácie a servis

Záruka, reklamácie a servis

Neoddeliteľnou súčasťou firmy, poskytujúcej výrobky s dlhodobou úžitkovou hodnotou je servis a servisné oddelenie.
Aby Vaše okná zostali dlhodobo funkčné, je nevyhnutné zo strany zákazníka vykonávať pravidelnú bežnú údržbu, opísanú v podstránke "údržba". Ak aj napriek tomu Vaše okno potrebuje servisný zásah, je potrebné postupovať podľa priloženého Záručného a reklamačného poriadku spoločnosti ALUPLAST s.r.o. Sú v ňom zhrnuté podmienky poskytovania záruk ako i spôsob nahlasovania požiadavky na servis.
Ponúkame vám na stiahnutie smernicu CLIMALIT na posudzovanie vizuálnej kvality izolačných skiel.