Referencie

Vstupné dvere, RD Tužina

Vstup REN-INVEST, Topoľčany

Administratívna budova BIBUS, Nitra

Administratívna budova "Ypsilon", Šamorín

AB GENERAL TRUCKING, Žiar nad Hronom

Hotel Poľana, Zvolen

Administratívna budova DESPE, Prievidza

Tatrabanka, Martin

Hollis Montessori school, New Hampshire, USA

Lekáreň Barbora, Handlová

Vstup General trucking, Žiar n/ Hronom

Orange, Považská Bystrica

Administratívna budova ELAS, Prievidza

Administratívna budova, Stupava

DUMBO Townhouses, Brooklyn NY, USA

Administratívna budova SNAIL, Nitra

AB INTERAUDIT, Zvolen

Bytový dom, Nitra

Bytový dom BREČTANKA, Bratislava

Bytový dom Elm Place, Milton, Vermont, USA