Referencie

Bytový dom VODOTIKA 1, Bratislava

Bytový dom Bedford, Brooklyn New York

Bytový dom VODOTIKA 2, Bratislava

Radový BD, Nová Dubnica

Bytový dom, Pezinok

Bytové domy 304, 305, 306, Hliník nad Hronom

Bytový dom 402, Žiar nad Hronom

RD Wiener Neustadt 2, AT

Bytový dom 393, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom

Zimný štadión, Partizánske

Bytový dom 395, Žiar nad Hronom

Administratívna budova SPP, Prievidza

RD Prievidza

RD Nitra

SOŠ Bratislava

RD Bojnice

Green home, Margate, New Jersey, USA

RD Maršová-Rašov

Hotel Vyšehrad, Turč.Teplice