Referencie

RD Lazany

Hotel Alexander´s, Nitra

Sociálna poisťovňa, Žiar nad Hronom

AB, presklenný svetlík, Jakubove nám.,Bratislava

DCS TUBASPOL, Nová Dubnica

Horský rezort JASOŇ, Lazy pod Makytou

RD Watzmannstrasse, München, DE

RD Ilava

Bytový dom, Žiar nad Hronom

RD Nitra

Bytový dom, Žiar nad Hronom

RD Bojnice

Rekonštrukcia RD, Steiermark, AT

RD Arlington MA, USA

Bytový dom, Žiar nad Hronom

RD Omanski, Boston, USA

RD Bratislava

Vstup RENAULT, Vráble

Bytový dom, Žiar nad Hronom

RD Nová Stráž pri Komárne