Blog

"Challenge yourself" na Stavebnej fakulte STU

Študentská súťaž

Veľmi nás teší, že sme v spolupráci s oknárskym združením SLOVENERGOokno, mohli podporiť skvelý nápad, študentskú súťaž "Challenge Yourself" na Stavebnej fakulte STU. Účastníci mali za zaujímavú úlohu, vypracovať detaily osadenia výplňovej konštrukcie na balkón s požiadavkami na vodotesnosť, teplotechniku, akustický útlm,... Výhercom úprimne gratulujeme a tešíme sa z každej aktivity, ktorá prepája štúdium s praxou :)