Videosekvencie

Vsadenie AL-Krídla/Mounting of AL sash/Einhängen vom ALU-Flügels

- Schüco AWS90 - AvanTec SimplySmart

Vyvesenie AL-Krídla/Dismounting of AL sash/Aushängen vom ALU-Flügels

- Schüco AWS90 - AvanTec SimplySmart

Zasklenie AL-krídla/Glazing of AL-sash/Verglasen des ALU-Flügels

- Schüco AWS90

Zasklenie zdvižno-posuvného elementu (HS)/Glazing of lift-slide element/Verglasen des Glases vom Hebe-Schiebe-Elementes (HS)

- Schüco AWS90

Vysklenie zdvižno-posuvného elementu (HS)/Removing of glass from lift-slide element/Entfernung des Glases vom Hebe-Schiebe-Elementes (HS)

- Schüco ASS 70.HI

Vyvesenie krídla AL-zdvižno-posuvného elementu (HS)/Dismounting AL sash from lift-slide elements/Aushängen vom ALU HS flügels

- Schüco ASS70.HI

Vsadenie krídla AL-zdvižno-posuvného elementu (HS)/Mouting AL sash from lift-slide elements/Einhängen vom ALU HS flügels

- Schüco ASS70.HI

Vyvesenie a vsadenie plastového okenného krídla so skrytými pántami / Dismounting and mounting of plastic sash with hidden hinges / Aushängen und Einhängen vom KS-Fensterflügels mit verdeckt liegenden Bändern

- Schüco LivIng MD - Siegenia Titan AX30

Ovládanie zdvižno-posuvného elementu (HS) / Control of lift-slide element / Bedienung des Hebe-Schiebe-Elementes (HS)

- Schüco SI82 ThermoSlide - Siegenia HS Portal 300

Ovládanie sklopno-posuvného elementu (PASK) / Control of tilt-slide element / Bedienung des Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Elementes (PASK)

- Schüco AWS75.SI+ - GU-966/200 mZ

Nastavenie prítlaku na AL-dverách / Adjustment of contact pressure of AL-door sash / Einstellung des Andrückes beim ALU-Türflügels

- Schüco ADS90 - Schüco SafeMatic

Výškové nastavenie a zdvihnutie AL-krídla dverí pri ovisnutí / Height adjustment and adjustment of tilted AL-door sash / Höheneinstellung und Einstellung des ALU-Türflügels beim Hängen

- Schüco ADS90

Nastavenie prítlaku PVC- krídla / Adjustment of contact pressure of plastic sash / Einstellung des Andrückes beim KS-Flügel

- Schüco LivIng MD - Siegenia Titan AX30

Zdvihnutie PVC-krídla pri ovisnutí / Adjustment of tilted plastic sash / Einstellung des KS-Flügels beim Hängen

- Schüco LivIng MD - Siegenia Titan AX30

Výškové nastavenie PVC-krídla / Height adjustment of plastic sash / Höheneinstellung des KS-Flügels

- Schüco LivIng MD - Siegenia Titan AX30

Nastavenie prítlaku AL- krídla / Adjustment of contact pressure of AL-sash / Einstellung des Andrückes beim ALU-Flügel

- Schüco AWS90 - Avantec SimplySmart

Zdvihnutie AL-krídla pri ovisnutí / Adjustment of tilted AL-sash / Einstellung des ALU-Flügels beim Hängen

- Schüco AWS90 - AvanTec SimplySmart

Vodorovné nastavenie AL-krídla / Side adjustment of AL-sash / Breiteneinstellung des ALU-Flügels

- Schüco AWS90 - AvanTec SimplySmart

Výškové nastavenie AL-krídla / Height adjustment of AL-sash / Höheneinstellung des ALU-Flügels

- Schüco AWS 90 - Avantec SimplySmart

Výmena prevodovky AvanTec

Návod na výmenu prevodovky kovania SCHUCO Avantec. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Nastavenie vôle zatvorených dverí

Video znázorňuje ako jednoducho a svojpomocne nastaviť vôlu zatvorených dverí - stredový prítlak dverného krídla. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Zdvihnutie krídla dverí

Video znázorňuje ako jednoducho a svojpomocne zdvihnúť dverné krídlo a zabezpečiť optimálne otváranie a zatváranie dverí. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Premazanie zámku dverí

Video znázorňuje ako jednoducho svojpomocne premazať dverový zámok. Uvedenú údržbu odporúčame vykonávať min. 1 x ročne. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Nastavenie dverí pri ovisnutí

Video znázorňuje ako je možné svojpomocne jednoducho nastaviť dvere pri ovisnutí. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Nastavenie výšky krídla okna (zdvihnutie)

Video zobrazuje akým spôsobom je možné jednoducho svojpomocne nastaviť optimálnu výšku okenného krídla s kovaním Schüco VarioTec tak, aby sme dosiahli bezproblémové otváranie a zatváranie okna. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Oprava vyveseného krídla okna

Video zobrazuje akým spôsobom je možné jednoducho svojpomocne opraviť vyvesené okenné krídlo (vyvesenie z troch pántov) s kovaním Schüco VarioTec. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Nastavenie prítlaku krídla okna k rámu

Video znázorňuje akým spôsobom je možné svojpomocne nastaviť prítlak okenného krídla k rámu pomocou uzatváracích bodov. Kovanie Schüco VarioTec. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Premazanie uzatváracích bodov kovania okna

Video zobrazuje akým spôsobom je možné namazať uzatváracie body kovania okna Schüco VarioTec, aby sme znížili trecí odpor a zabezpečili bezproblémové užívanie. Uvedenú údržbu odporúčame vykonávať min.1 x ročne. Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Nastavenie krídla okna

Video znázorňuje akým spôsobom je možné centrovať okenné krídlo s kovaním Schüco VarioTec v prípade "ovisnutia" . Sledujte náš YOUTUBE kanál.

Záruka, servis a reklamácie

Vyhlásenie vlastností výrobkov

Na stiahnutie

Videosekvencie