Nastavenie a údržba

Starostlivosť o vaše okná a dvere

Všeobecné zásady pre čistenie rámov

  • Použite savú, farebne neutrálnu utierku a niektorý z bežne dostupných čistiacich prostriedkov pre domácnosť.
  • Zatvrdnuté nečistoty (sadra, malta) odstraňujte drevenými alebo umelohmotnými špachtľami a veľkým množstvom vody.
  • Vyhnite sa používaniu ostrých predmetov (nože, špachtle, drátenky), ktoré môžu poškodiť povrch.
  • V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky s abrazívnymi zložkami (suché, pieskové), ktorými je možné profil, či sklo, poškriabať.

Vyhnite sa prípravkom obsahujúcim agresívne rozpúšťadlá a kyseliny, ktoré by mohli naleptať povrch profilu (benzín, rôzne riedidlá, toluén, kyselina octová, acetón).

Vyhnite sa prípravkom obsahujúcim agresívne rozpúšťadlá a kyseliny, ktoré by mohli naleptať povrch profilu (benzín, rôzne riedidlá, toluén, kyselina octová, acetón).

Údržba vašich okien a dverí

Pravidelná údržba zabezpečí dlhé a bezproblémové užívanie. Pravidelne odporúčame vykonať tieto úkony:

Odvodňovacie drážky a vodiace lišty

Vyčistiť (vysať) odvodňovacie drážky a upchaté odtokové otvory (1) (1x ročne)

Pri posuvných a skladacích elementoch vyčistiť vodiace koľajnice. (1x ročne)

Tesnenia

Natrieť všetky tesnenia silikónovým olejom, predĺži sa tým ich životnosť a nebudú sa prilepovať. (1x ročne)

Kovanie

Skontrolovať pevnosť častí kovania a uvoľnené skrutky dotiahnuť. Pre ľahký chod kovania namazať všetky pohyblivé diely olejom alebo technickou vazelínou. (1x ročne)

Použite: Olej pre klzné plochy kovania. Technická vazelína pre uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (do seba zapadajúce uzatváracie časti). Pozrite si videonávod.

Všetky časti kovania musia mať len tenký olejový film. Pri čistení kovania nikdy nepoužívajte agresívne a kyseliny obsahujúce prostriedky, ktoré by mohli porušiť jeho antikoróznu úpravu.

Vchodové dvere

Namazať západku (1) a strelku (2) zámku. (1x ročne)

Cylindrická vložka

Premazať teflónovým sprejom, resp. grafitovým práškom (2x ročne)

Dvere s manipulačnou (antipanikovou) tlačnou tyčou

mazať pravé a ľavé kĺby (1) a skontrolovať dotiahnutie skrutiek (2x ročne)


Nastavenie a ovládanie Vašich okien a dverí

Každodenným používaním a vonkajšími vplyvmi (striedanie teplôt, slnečné žiarenie a pod.) môže dôjsť k zhoršeniu ovládania Vášho výrobku. Ide hlavne o zhoršenie otvárania, zatvárania, ťažší chod kľučky a podobne. Vo väčšine prípadov však nejde o vadu a jednoduchým nastavením, či ošetrením je možné problém odstrániť.


Záruka, servis a reklamácie

Vyhlásenie vlastností výrobkov

Na stiahnutie

Videosekvencie