O nás

Kto sme a čím sa zaoberáme?

Spoločnosť ALUPLAST s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 a dnes sa môže pochváliť titulom významný domáci výrobca okien, dverí a fasád.

Naše postavenie potvrdzujú najmä fakty. Máme za sebou stovky realizácií od rodinných domov, cez bytové a administratívne budovy, až po väčšie polyfunkčné objekty. Stoja za nami celosvetoví lídri v našej oblasti, najmä nemecká značka SCHÜCO, ktorej hliníkové a plastové profilové systémy používame od nášho vzniku.

Systémové riešenia SCHÜCO nám umožňujú byť flexibilnými a dodať zákazníkovi to, čo naozaj potrebuje. Či už je to energetická účinnosť, lákavý dizajn, komfort, bezpečnosť, multifunkčnosť, alebo kvalita zabudovania konštrukcií.

Poznajú nás aj za oceánom

Odbyt našich produktov majú na starosti najmä naši obchodní zástupcovia, doma i v zahraničí. Sme hrdí na to, že dnes už viac ako 50% našej produkcie tvorí export do USA a do celej Európskej únie. Naše rozsiahle výrobné a montážne kapacity nám umožňujú garantovať dodávky aj pre väčšie investičné celky v krátkych termínoch.

Aké služby poskytujeme?

  • kvalifikované technické poradenstvo v predrealizačnej fáze
  • montáž konštrukcií zaškolenými a skúsenými montážnikmi
  • spoľahlivý záručný servis
  • pozáručný servis na všetky u nás vyrobené produkty bez ohľadu na dátum dodania

Naša filozofia

Spoločnosť bola založená ako rodinná firma a tento charakter si nesie dodnes. Naším hlavným cieľom vždy boli, sú a budú kvalitné produkty a korektné vzťahy. Veríme v zodpovedné podnikanie a princípy FAIR-PLAY, či už vo vzťahu k obchodným partnerom, k štátu, alebo v rámci firmy.

Náš tím

Okno do srdca našej firmy, alebo aj kto všetko sa stará o dvere k vášmu pohodliu.

Ako vyzerá naša výroba?

Výrobné a skladové priestory tvoria dva samostatné objekty určené pre hliníkovú a plastovú produkciu. K pôvodným výrobným halám sme v roku 2007 pridali dostavbu areálu v hodnote takmer 2 mil. EUR (50 mil. SK). Do nových výrobných technológií a automatizácie prevádzok však investujeme neustále. Naše počítačmi riadené (CNC) stroje významne eliminujú chyby spôsobené ľudským faktorom a nepochybne zlepšujú i urýchľujú procesy výroby. Kvalitný informačný systém nám umožňuje optimalizovať plánovanie výroby a efektívne využívať všetky výrobné kapacity. Okrem technologických inovácií kladieme maximálny dôraz na kvalitné remeselné spracovanie a detail. Posledným krokom v procese výroby je výstupná kontrola, po ktorej od nás odchádza poctivý slovenský výrobok. Výrobok, ktorý svojimi technickými a estetickými parametrami spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky.


Dbáme na kvalitu

Naša spoločnosť má zavedený systém riadenia kvality a vnútropodnikovej kontroly a funguje na základe troch kľúčových dokumentov. Sú nimi Systémová norma, Obchodno-technická norma a Výrobná norma.

Ako to funguje v praxi? V našej firme máme už od roku 2007 zavedený Informačný systém, ktorý riadi a prepája všetky procesy a informačné toky v spoločnosti. Tento systém nám výraznou mierou pomáha zvyšovať kvalitu výrobkov i poskytovaných služieb.

Aby toho nebolo málo, ALUPLAST s.r.o. je člen profesijného združenia SLOVENERGOokno. Združenie našej firme na základe previerok pridelilo značku kvality ENERGOkno, alebo aj tzv. výrobkový rating. Táto značka hodnotí úroveň výrobnej stability podniku, čiže vnútropodnikovú kontrolu, ale aj energetické vlastnosti okien (tzv. energetické štítky). Značkou sa môžu pýšiť iba spoločnosti, ktoré spĺňajú náročné hodnotiace kritériá. Združenie SLOVENERGOokno školí našich montážnikov na montáž podľa platnej montážnej normy STN 73 3134. Všetci sú držiteľmi osvedčení, ktoré nesú názov Montážne pasy.

Čo obsahuje Energetický štítok?

Na Energetických štítkoch našich výrobkov deklarujeme základné energetické technické údaje okna alebo dverí. Údaje stanovujeme na základe výpočtov a meraní vykonaných odbornými autoritami. Prečítajte si viac o energetických štítkoch

Autorizovaný spracovateľ SCHUCO systémov

Osvedčenie o spracovaní profilových systémov SCHUCO nepretržite od roku 1992.


Naši partneri