Blog

Meníme šaty, nie hodnoty

Prečo sme sa rozhodli úplne zmeniť logo a od základu prekopať webstránky? Pretože veríme, že iba zmena je hnacou silou pokroku.

Logo - od starého k novému

Zmeny všeobecne nebývajú prijímané s nadšením a nie ľahko sa pre ne rozhoduje. Každý z nás by rád zotrval v určitom „STATUS QUO“, keď všetko ide vo svojich koľajách. Každá veľká zmena na seba nadviaže množstvo menších a či už v súkromí alebo v práci, každej zmene je nutné obetovať určitú dávku svojho pohodlia a energie.

Ani ALUPLAST nebol výnimkou a rozhodnutie výrazne zmeniť logo sa neprijímalo ľahko. Veď pôvodné logo sa stalo našim symbolom, sprevádzalo nás dlhých 23 rokov, takmer od začiatku našej práce, od prvých maličkých zákaziek až po dnešné exporty do USA. Poznali ste ho Vy, naši zákazníci a partneri, a tvorilo dlhý čas identitu našej firmy. Navyše, tak ako všetko v začiatkoch podnikania, aj logo vzniklo doma v obývačke ako autorské dielo nášho obchodného riaditeľa. A treba uznať, že vôbec nebolo zlé! To všetko sú dôvody, pre ktoré nám pôvodné logo ALUPLASTU prirástlo k srdcu.

Počas našej existencie sme však prešli vývojom a dnes sme stabilnou súčasťou „oknárskeho trhu“, sledujeme nové trendy, investujeme do nových technológií a aktívne znižujeme vekový priemer nášho tímu. A tak ako zariadenia vo výrobných dielňach, aj náš vzhľad si zaslúžil modernizáciu. Pôvodné logo sme preto odľahčili ale pritom sme zachovali základné prvky, ktoré nás charakterizujú – typický font písma, znak symbolizujúci okennú konštrukciu a zostali sme verní aj modrej farbe, aj keď v sviežejšej verzii. Veríme, že nový vzhľad sa stane symbolom nášho nadšenia pre inovácie, symbolom kvalitného a poctivého výrobcu okien a čo je najdôležitejšie, že poteší Vaše oko.


Web – komplexne a prehľadne

Naše webstránky sme sa rozhodli aktualizovať nielen z estetických dôvodov ale hlavne preto, aby čo najlepšie slúžili Vám – ich návštevníkom. Našim cieľom bolo poskytnúť každému maximálne množstvo potrebných informácii a čo najviac zjednodušiť prístup k nim, čo v praxi znamenalo premyslieť členenie informácií a výrazne zlepšiť navigáciu po stránkach. Príjemný vzhľad a krásne fotky sú už iba pridanou hodnotou. Veríme, že či už ste predajca našich výrobkov, architekt, či rodina, ktorá vyberá výrobcu nových okien, na týchto stránkach nájdete, čo potrebujete. My sa z nového webu veľmi tešíme a dúfame, že rovnako si ho zamilujete aj Vy.

Ďakujeme za Vašu dôveru. Vieme, že bez nej by zmeny neboli možné!
Tím ALUPLAST s.r.o.