Blog

Vizuálna kvalita skla - posudzovanie

Pri posudzovaní kvality zasklenia sa pozeráme cez sklo, nie na sklo ...

O posudzovaní vizuálnej kvality zasklenia vo výplňových konštrukciách si v prípade záujmu môžete prečítať tu:

https://www.aluplast.sk/others/downloads/2078539912_prezentacia-glassolutions-slovenergookno-zvolen-17-6-2021.pdf