Zoznam dlžníkov

Prečo na tomto mieste nachádzate práve zoznam dlžníkov? Pretože je nám ľúto, že kultúra podnikania v našej krajine, a v oblasti stavebníctva obzvlášť, sa mení k lepšiemu len veľmi pomaly. Vyzerá to tak, že slušnosť sa v podnikaní ešte ani dnes veľmi nenosí.

Situácia, že obchodný partner neuhradí svoje záväzky za dodané tovary a služby, je stále celkom bežná. Získať dlžnú čiastku súdnou cestou je vo väčšine prípadov nemožné, keďže „dlžník" oficiálne nedisponuje žiadnym majetkom, a teda nemá ako zaplatiť. Navyše, prax predaja bez DPH je dodnes „normálnym" javom. Pre podnikateľa, ktorý si zodpovedne plní všetky svoje záväzky, je ťažké udržať v takomto prostredí konkurencieschopnosť.

Toto všetko sú dôvody, ktoré nás prinútili aspoň nejako konať. V súlade s firemnou filozofiou a v záujme ochrany podnikateľského prostredia na Slovensku sme sa rozhodli zverejňovať subjekty, ktoré nám nezaplatili za dodané výrobky, tovary alebo služby.

Chceme zdôrazniť, že na tomto mieste zverejňujeme dlžníkov, u ktorých máme dôvod predpokladať, že ich konanie bolo zámerné a nebolo dôsledkom nepriaznivej životnej situácie, v ktorej sa ocitli. Dlžníkov zverejňujeme po neúspešnom vyčerpaní všetkých možností mimosúdneho, alebo súdneho riešenia pohľadávok.

IČO: 36417319
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Uhlarik, Ing. Róbert Gavula
56387,00 EUR

Dlh z r. 2009, teraz SEDMA Slovakia, s.r.o., predaj obchodných podielov na Marian Chovanec, ktorý nekomunikuje

IČO: 37051768
Štatutárny orgán:
26143,30 EUR

Dlh z r. 2002, v r. 2013 zastavená exekúcia pre nemajetnosť

IČO: 36536822
Štatutárny orgán: Dušan Juriga
22576,30 EUR

Dlh z r. 2005, č. vyšetrovacieho spisu: ORP-537/3-OSV-B2-2007

IČO: 31370837
Štatutárny orgán: JUDr. Vladimír Svrček , CSc., Vojtech Ebert
21367,80 EUR

Dlh z r. 1995, č. vyšetrovacieho spisu: OÚJP-569/20-2003

IČO: 36582778
Štatutárny orgán: Jozef Sibert
18270,40 EUR

Dlh z r. 2009, exekúcia zastavená pre nemajetnosť

IČO:
Štatutárny orgán:
14479,90 EUR

Dlh z r. 1998, v r. 2013 podaný návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť

IČO: FN 247394s
Štatutárny orgán:
7662,40 EUR

Dlh z r. 2007, firma v konkurze

IČO: 34110925
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Osvald
7565,40 EUR

Dlh z r. 2001, postúpené na CAPITAL EDAPO, s.r.o., to nekomunikuje

IČO: 30998107
Štatutárny orgán: Ladislav Papan, Ing. Jozef Klačanský, Ing. Pavol Meluš
4362,50 EUR

Dlh z r. 1996, v 2013 zrušený konkurz č.k. 4K/265/1997, nemajetnosť, uspokojené 0€

IČO: 10897984
Štatutárny orgán:
4125,60 EUR

Dlh z r. 1996, v r. 2013 zastavená exekúcia pre nemajetnosť

IČO:
Štatutárny orgán:
4090,30 EUR

V r. 2002, zastavené konanie pre nemajetnosť

IČO: 46488031
Štatutárny orgán: Jaroslav Lupták, Mária Luptáková
3730,10 EUR

Dlh z r. 2012, rieši v mimosúdnom konaní Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

IČO:
Štatutárny orgán:
3350,30 EUR

V r. 2003, vyhlásený osobný bankrot

IČO: 40837637
Štatutárny orgán:
3290,60 EUR

Dlh z r. 2009, v r. 2014 podaný návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť

IČO: 44019670
Štatutárny orgán: Ing. Jana Tatarová
2924,20 EUR

Dlh z r. 2010, predaj obchodného podielu na JUDr. Luis Vaštic

IČO: 43680623
Štatutárny orgán:
2734,30 EUR

Dlh z r. 2013

IČO: 36384089
Štatutárny orgán: Ing. Robert Melicherčík
2075,10 EUR

Dlh z r. 1999

IČO: 31351620
Štatutárny orgán: Rudolf Miškolci, Marek Miškolci, Roman Miškolci
1774,70 EUR

Dlh z r. 1997, zastavená exekúcia pre nemajetnosť

IČO: 37708422
Štatutárny orgán:
1073,80 EUR

Dlh z r. 2010, v r. 2014 podaný návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť


O nás

Zoznam dlžníkov

SLOVENERGOokno