Administratívne budovy

Administratívna budova, Bratislava

Administratívna budova VINTON, Bratislava

Administratívna budova CRAZY FLY, Nemšová

Administratívna budova BIBUS, Nitra

Administratívna budova "Ypsilon", Šamorín

AB GENERAL TRUCKING, Žiar nad Hronom

Administratívna budova DESPE, Prievidza

Tatrabanka, Martin

Hollis Montessori school, New Hampshire, USA

Administratívna budova ELAS, Prievidza

Administratívna budova, Stupava

DUMBO Townhouses, Brooklyn NY, USA

Administratívna budova SNAIL, Nitra

AB INTERAUDIT, Zvolen

Administratívna budova SPP, Prievidza

Sociálna poisťovňa, Žiar nad Hronom

AB, presklenný svetlík, Jakubove nám.,Bratislava

DCS TUBASPOL, Nová Dubnica