Bytové domy

Bytový dom, Nitra

Bytový dom BREČTANKA, Bratislava

Bytový dom Elm Place, Milton, Vermont, USA

Bytový dom VODOTIKA 1, Bratislava

Bytový dom Bedford, Brooklyn New York

Bytový dom VODOTIKA 2, Bratislava

Radový BD, Nová Dubnica

Bytový dom, Pezinok

Bytové domy 304, 305, 306, Hliník nad Hronom

Bytový dom 402, Žiar nad Hronom

Bytový dom 393, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom

Bytový dom 395, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom

Bytový dom, Žiar nad Hronom